Äänestä yhteistyövihreä eduskuntaan!
Oulun vaalipiiri nro 81
 
Lähiluonto tuo virkistystä mieliimme. Samalla kannamme vastuun ympäristömme tilasta ja lajien monimuotoisuuden säilymisestä. Kaikkia rantoja ei tule rakentaa täyteen, vaan niitä on säästettävä riittävästi virkistyskäyttöön ja luonnontilaisena.
 
Valtion omistuksessa olevat jäljelle jääneet ikimetsät on suojeltava.
 
Kunnalle tulee säätää oikeus kaavoituksessa määritellä mitä toimintoja alueelle halutaan ja mitä ei.
 
Suomalainen lähiruoka on maailman parasta. Suosimalla kotimaista lähiruokaa tuemme alueiden ruoantuottajia. Maatalousyrittäjiä on tuettava, jotta vihreästä siirtymästä tulee reilu.
 
Joukkoliikennettä on kehitettävä ja siihen on panostettava. Suomi on harvaan asuttu maa, joten harva reitti on taloudellisesti kannattava. Onkin arvovalinta käyttää euroja toimiviin yhteyksiin.
 
Kaksoisraide on saatava vähintään Ouluun asti ja Perämerenkaaren raideliikenne on käynnistettävä, Raahesta Tornioon ja edelleen Haaparannalle.
 
Turkistarhaus on lopetettava ja eläinten hyvinvointiin on kiinnitettävä enemmän huomiota. Uusi eläinten hyvinvointilaki jäi tällä vaalikaudella monelta osin torsoksi.
 
Etenkin nuorten lisääntyneet mielenterveysongelmat ovat akuutti ratkaisua kaipaava asia. Tarvitsemme matalan kynnyksen palveluja, joihin on helppo tulla juttelemaan ja saamaan apua.
 
Psykoterapeuttikoulutus on säädettävä korkeakoulututkinnoksi ja sitä myötä sen tulee olla maksuton.